OÜ GRomaticus

OÜ GRomaticus on saanud oma nime vanast Kreekast, tähendus „maamõõtja“. Firmale panid aluse kaks meest - Gerri ja Raivo, sellest tulenevalt on firma nime kaks esitähte suured. Esimesed mõõdistustööd said ette võetud 1993 aasta kevadel. Meeskond koosnes esialgu kahest mehest, kontor Tornimäel Pöide vallas. Maakorraldustööde tegevuslitsents (62 MA-k) on välja antud 02.09.1994.a. Lisaks põhikontorile Tornimäel, sai kontor avatud ka Liival Muhu vallas. Aasta-aastalt firma töötajate arv suurenes, ulatudes maareformi toimingute kõrgaegadel kuni 20 inimeseni. Praeguseks on põhitöötajaid neli. Põhiliseks tegevusalaks on olnud erinevad maaga seotud toimingud- tagastamine, erastamine, munitsipaliseerimine, jagamine, liitmine jne. Alates 30.06.2010.a. omame ka geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegevuslitsentsi (558MA).