OÜ GRomaticus

Katastri mõõdistamine - jagamine, piiride mõõtmine, piiride taastamine, piiride maha märkimine

Geodeesia - maa-alade mõõdistamine

Ehitiste mõõdistamine - ehitisregistrisse kandmiseks


esimine_seade teine_seade